تصاویر و ویدئوهای تصفیه هوا

 

 

 

 

 

 

توضیحات فنی تصفیه هوای آی کلین

در این ویدئوی کوتاه، اشاره مختصری به مراحل فیلتراسیون، ظرفیت هوادهی و خروجی اندازه گیری شده دستگاه تصفیه هوای خودروی آی کلین برای تصفیه ذرات معلق، شده است.

اندازه گیری راندمان دستگاه تصفیه هوای آی کلین
 
 
دستگاه ذره شمار لیزری از فناوری لیزر برای شمارش ذرات متمرکز در هوای محدود استفاده می‌کند. این دستگاه بسیار پیشرفته در سه مدل مختلف با ویژگی‌ها و ملحقاتی ارائه شده که آن‌ها را برای اندازه‌گیری کیفیت هوا، کنترل اتاق‌های تمیز و اثبات صحت کارکرد دستگاه‌ها، ضروری می‌کند